PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA KK44 – KRS 0000224989

IX Mistrzostwa Łodzi Karate Tradycyjnego w „KUMITE” i Eliminacje do Mistrzostw Polski

Termin: 9 kwietnia 2022 (sobota) godz. 9.00
Miejsce:
hala sportowa „ANILANA’ , Łódź ul. Sobolowa 1. 


Cel turnieju:

 • umożliwienie wystartowania na zawodach ćwiczącym, którzy zgodnie z wymaganiami PZKT muszą zaliczyć zawody by przystąpić do egzaminów.
 • start w zawodach jako niezbędny element rozwoju i treningu w karate

REGULAMIN

Przyjmowanie zgłoszeń zawodników jest możliwe tylko wraz z jednoczesnym przysłaniem potwierdzenia dokonania opłaty startowej (same zgłoszenia nie będą przyjmowane):

I termin do dnia 01.04.2022 (piątek)   50 zł

II termin od dnia 02.04 do dnia 07.04.2022 (czwartek) 70 zł

Od  01.04. do 07.04. 2022 istnieje jedynie możliwość zamiany zawodnika jednego na drugiego. Nie ma zwrotów opłat startowych.  

Faktury zostaną wystawione klubom po zawodach do końca miesiąca kwietnia, zgodnie z dokonanymi przelewami.

CZĘŚĆ A :     Turniej pokazowy część 1:  (kihon)

Młodzicy 7 lat i młodsi (ur. 2015 r. i młodsi) 9 kyu oraz zawodnicy bez stopnia

Młodzicy 8-9 lat (ur. 2014 i 2013 r.) 9 kyu oraz zawodnicy bez stopnia

Młodzicy 10-11 (ur. 2012, 2011 r.) 9 kyu oraz zawodnicy bez stopnia

CZĘŚĆ B:      Turniej pokazowy część 2:  (Kihon-Ippon-Kumite) dla zawodników w rocznikach:

Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2013 r. i młodsi) 8 kyu

Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2013r. i młodsi) 7-6 kyu

Młodzicy 10-11 (ur. 2012, 2011 r.) 8 kyu    

Młodzicy 10-11 (ur. 2012, 2011 r.) 7-6 kyu

Młodzicy 12-13 lat (ur. 2010 i 2009 r.) 9-8 kyu

Młodzicy 12-13 lat (ur. 2010 i 2009 r.) 7-6 kyu

Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 2008, 2007 r.) do 7 kyu

Juniorzy, Młodzieżowcy i Seniorzy 16 lat i starsi (ur. 2006 r. i starsi) do 7 kyu

                        Półwolna walka (Jiyu-Ippon-Kumite) dla zawodników w rocznikach:

Młodzicy 11 lat i młodsi (ur. 2011 r. i młodsi) 5-1 kyu

Młodzicy 12-13 lat (ur. 2010 i 2009 r.) 5-1 kyu

Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 2008, 2007 r.)  6-4 kyu

Juniorzy, Młodzieżowcy i Seniorzy 16 lat i starsi (ur. 2006 r. i starsi) 6-4 kyu

CZĘŚĆ C:      Ko-go kumite/ jiyukumite (wg. przepisów PZKT) dla zawodników w rocznikach: 

Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 2008, 2007 r.) 3 kyu – dan. Eliminacje ko-go kumite, półfinał i finał

jiyukumite

Juniorzy 16-17 lat (ur. 2006, 2005 r.) 3 kyu – dan.Eliminacje ko-go kumite, półfinał i finał jiyu

kumite

Młodzieżowcy, Seniorzy 18 lat i starsi (ur. 2004 r. i wcześniej) 3 kyu-dan. Eliminacje i finały jiyu

kumite

CZĘŚĆ A.

Demonstracja technik wykonywanych przez 2 zawodników .

KIHON (kichon ): zawodnicy wykonują samodzielnie techniki atakujące w przejściach do przodu oraz bloki do tyłu

9kyu i bez stopnia kyu

AKA, SHIRO : Po trzy powtórzenia na liczenie sędziego
           
1. Oizuki do przodu
2. Age uke do tyłu
3. Maegeri do przodu
4. Gedanbarai do tyłu

—————————————————————————————————————————
CZĘŚĆ B.

Demonstracja technik wykonywanych przez 2 zawodników .

 1. Kihon ippon kumite: 9-8 kyu i 7-6 kyu. Strona atakująca (tori) wykonuje 6 ataków po 3 na każdą ze stron rozpoczynając od lewego zenkutsudachi.

Tori wykonuje ataki w następującej kolejności:

 1. Oizuki jodan
 2. Oizukichudan
 3. Maegeri

Strona broniąca (uke) wykonuje następujący schemat obrony:

 1. Ageukegyakuzuki
 2. Stoukegyakuzuki
 3. Gedanbaraigyakuzuki
 1. Podczas gdy tori atakuje w pozycji z lewą nogą z przodu, uke w obronie również pozostawia lewą nogę z przodu jeżeli tak się nie stanie nie będzie można przyznać punktu za gyakuzuki, nie nalicza się jednak punktów karnych.
 1. Jako pierwszy ataki rozpoczyna aka (czerwony). Każdy atak musi być zapowiedziany. Aka wykonuje ataki z lewą nogą z przodu a następnie ataki z prawą nogą z przodu.
 1. Zawodnik broniący się musi potwierdzić, że usłyszał zapowiedź atakującego. Uke broni się po rozpoczęciu ataku przez tori.
 • Dystans zawodnicy mierzą wzrokowo (nie na długość ramion).
 • Sędziowie po każdej sekwencji (atak i kontratak) sygnalizują przyznanie lub nieprzyznanie punktu. O przyznaniu punktu decyduje większość głosów. Przyznając punkt sędzia wykonuje gest jak w przypadku wazaari i wypowiada słowo – punkt.
 • Przyznanie punktu dla tori (atakującego)
 1. Prawidłowo wykonana technika
 2. Prawidłowy dystans
 3. Dobry timing ( zaskoczenie przeciwnika)

Przyznanie punktu dla uke (broniącego się)

 1. Prawidłowo wykonana sekwencja technik w dobrym timingu
 2. Prawidłowy dystans
 • Punkty karne

1 punkt karny przyznawany jest za każdy kontakt lekki, sędzia wykonuje gest jak w przypadku chui i wypowiada słowo kara jeden punkt. Wystąpienie kontaktu sygnalizują sędziowie planszowi a rodzaj określa sędzia medyczny.

Kontakt średni lub ciężki karany jest dyskwalifikacją.

 1. Trudne sytuacje:

Jeśli tori wykona atak:

– bez zapowiedzi

– za głęboko (moda)

– dociskając w kierunku podłoża rękę podczas ataku na Jodan uniemożliwiając tym samym wykonanie aguke przez broniącego się

– kierując maegeri po wektorze skośnym

– uniemożliwia kontratak uke

Sędzia za pierwszym razem (w całym pokazie) daje ostrzeżenie (sygnalizacja jak przy keikoku, ale bez konsekwencji punktowych). Drugi raz i każde następne wykroczenie w ataku sędzia przyznaje 1 punkt karny (sygnalizacja jak chui) i wypowiada zwrot kara 1 punkt

Jeśli uke:

– nie potwierdzi komendy ataku podanej przez tori

– cofnie się albo zejdzie w bok zanim tori rozpocznie atak

– wykona nieprawidłowy blok lub więcej niż jeden blok

Sędzia za pierwszym razem (w całym pokazie) daje ostrzeżenie (sygnalizacja jak przy keikoku, ale bez konsekwencji punktowych). Drugi raz i każde następne wykroczenie w obronie sędzia przyznaje 1 punkt karny (sygnalizacja jak chui) i wypowiada zwrot kara 1 punkt.

 • Każde odstępstwo od zasad obowiązujących na egzaminach uruchamia powyższą procedurę sędziowską. W przypadku remisu po wykonaniu pokazu technik sędziowie wyłaniają zwycięzcę systemem chorągiewkowym wskazując na zawodnika bliższego zdobycia punktu.
 • Sędzia planszowy sushin – stoi w czasie pojedynku, sędziowie narożni fukushin – siedzą.

—————————————————————————————————————————

Rozpoczęcie wykonywania techniki przez AKA jest sygnałem dla rozpoczęcia wykonywania technik dla SHIRO. (Aka wcześniej musi zapowiedzieć   technikę, a Shiro potwierdzić i dopiero wówczas następuje atak)

Każdy z zawodników wykonuje techniki na prawą i lewą stronę, następnie zamieniają się rolami. Dystans zawodnicy mierzą wzrokowo (nie na długość ramion).

Sędziowie po każdej sekwencji np. AKA oj-tsuki jodan, Shiroage-ukegyaku-tsuki sygnalizują przyznanie lub nie punktów ( liczba sędziów nieparzysta). O przyznaniu punktów decyduje większość (przy 5 sędziach  werdykt na tak 3 z nich, przy 3 sędziach werdykt na tak 2 sędziów).

Jiyu-ippon-kumite (sparing półwolny)

 1. Tori: wykonuje cztery ataki wybierając dowolną stronę (hidari lub migi) ale musi przestrzegać kolejności ataków.

Ataki:

– oizuki jodan

– gyakuzukichudan

– maegerichudan

– mawashigeri jodan

 1. Uke wykonuje dowolny blok i kontratak wykorzystując uke waza lub amashi waza.
 2. Zasady sędziowania jak w Ko-go-kumite.

IV. W Jiyu-ippon-kumite wymagane są:

– ochraniacze na pięści

– ochraniacze na zęby

– dla zawodników od 12 roku życia (ur. 2010 i starsi) stosownie do płci ochraniacze na krocze lub

Piersi.

CZĘŚĆ C.

Ko-go kumite i jiyukumite przepisy PZKT

 Wymagane ochraniacze:

 • ochraniacze na zęby dla wszystkich grup wiekowych.
 • stosownie do płci ochraniacze na krocze lub na piersi, dla wszystkich grup wiekowych.