PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA KK44 – KRS 0000224989

Lato z Klubem Karate „44”

Obóz Sypniewo :
I wpłata 400 zł do dnia 15.04.2021
podpisanie regulaminu obozu i regulaminu płatności.
II wpłata 1000 zł do dnia 15.05. 2021
W przypadku rezygnacji:
do 17.05.2021 – zwrot 60% dokonanych wpłat.
do 21.06.2021 – zwrot 30% dokonanych wpłat.

Obozy są tylko dla członków stowarzyszenia – Klubu Karate „44”.
Wstąpienie do stowarzyszenia wiąże się z wypełnieniem deklaracji, uiszczeniem składki wpisowej 80 zł i comiesięcznej opłaty członkowskiej wysokości 120 zł