PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA KK44 – KRS 0000224989

I Mistrzostwa Łodzi Karate Tradycyjnego w „KUMITE”

Termin: 22 lutego 2014 (sobota) godz. 9.00
Miejsce: sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 44 , Łódź ul. Kusocińskiego 100.

Cel turnieju:

 • umożliwienie wystartowania na zawodach ćwiczącym, którzy zgodnie z wymaganiami PZKT muszą zaliczyć zawody by przystąpić do egzaminów.
 • start w zawodach jako niezbędny element rozwoju i treningu w karate
 • możliwość sprawdzenia umiejętności zawodników początkujących i średniozaawansowanych

Opłaty startowe

 • 30 zł od zawodnika  w I terminie
 • 40 zł od zawodnika w II terminie
 • Wycofanie zawodnika 10 zł. – opłata manipulacyjna

 

CZĘŚĆ A – Turniej pokazowy

GRUPY JAK W LIDZE OKRĘGOWEJ

 • Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2005 r. i młodsi) 9-8 kyu
 • Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2005 r. i młodsi) 7-6 kyu
 • Młodzicy 10-11 (ur. 2004, 2003 r.) 9-8 kyu
 • Młodzicy 10-11 (ur. 2004, 2003 r.) 7-6 kyu
 • Młodzicy 12-13 lat (ur. 2002, 2001r.) 9-8 kyu
 • Młodzicy 12-13 lat (ur. 2002, 2001r.) 7-6 kyu
 • Młodzicy 13 lat i młodsi (ur. 2001r. i młodsi) 5-1 kyu
 • Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 2000, 1999 r.) do 6 kyu
 • Juniorzy, Młodzieżowcy i Seniorzy 16 lat i starsi (ur. 1998 r. i starsi) do 7 kyu
 • Juniorzy, Młodzieżowcy i Seniorzy 16 lat i starsi (ur. 1997 r. i starsi) 6-4 kyu

Grupa 9 kyu :  6 i 7 latkowie – dodatkowa grupa poza punktacją ligową

CZĘŚĆ B – Wolna walka (wg. przepisów ITKF)

 • Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 2000, 1999 r.) od 5 kyu
 • Juniorzy 16-17 lat (ur. 1998, 1997 r.) od 3 kyu
 • Młodzieżowcy i Seniorzy 18 lat i starsi (ur. 1996 r. i starsi) od 3 kyu

Szczegóły dla części A

Demonstracja technik wykonywanych przez 2 zawodników.

AKA

 1. oj-tsuki jodan,
 2. oj-tsuki chudan,
 3. mae-keri

 

SHIRO

 1. age-uke gyaku tsuki chudan,
 2. soto-uke gyakutsuki chudan,
 3. gedan-barrai gyaku tsuki chudan

Na jednoimienną stronę.

Rozpoczęcie wykonywania techniki przez AKA jest sygnałem dla rozpoczęcia wykonywania technik dla SHIRO. (Aka wcześniej zapowiada technikę). Każdy z zawodników wykonuje techniki na prawa i lewą stronę, następnie zamieniają się rolami. Dystans zawodnicy mierzą wzrokowo (nie na długość ramion). Sędziowie po każdej sekwencji np. AKA oj-tsuki jodan, Shiro age-uke gyaku-tsuki sygnalizują przyznanie lub nie punktów ( liczba sędziów nieparzysta) O przyznaniu punktów decyduje większość (przy 5 sędziach  werdykt na tak 3 z nich, przy 3 sędziach werdykt na tak 2 sędziów).

Przyznanie 1 punktu AKA  ( wszystkie 3 punkty musza być spełnione ):

 • Prawidłowo wykonana technika
 • Prawidłowy dystans
 • Doskonały timing ( pełne zaskoczenie drugiego zawodnika, uniemożliwiające mu wykonanie swojej sekwencji technik )

Przyznanie 1 punktu SHIRO ( oba punkty musza być spełnione):

 • Prawidłowo wykonana sekwencja technik w dobrym timingu
 • Prawidłowy dystans przy złym dystansie AKA ( AKA wykonał demonstracje techniki np. 30 cm przed  SHIRO ) co wymusi na SHIRO wykonanie stosownego przesunięcia w celu  utrzymania prawidłowej odległości.

W zawodach preferowany jest pokaz szybkości wykonywania technik (AKA) i poruszania się (SHIRO)

 • Punkty Karne (jest to pokaz technik): 1 punkt za każdy kontakt lekki zarówno na strefę Jodan jak i Chudan
 • Dyskwalifikacja z zawodów za każdy kontakt średni i ciężki.
 • Wystąpienie kontaktu sygnalizują sędziowie planszowi, a rodzaj kontaktu określa sędzia medyczny.
 • W przypadku remisu po wykonaniu pokazu technik przez zawodników, sędziowie wyłaniają zwycięzcę systemem chorągiewkowym.
 • Obowiązują repasaże.

UWAGA: Grupa 9 kyu :  6 i 7 latkowie – dodatkowa grupa poza punktacją ligową:  sędziowie pierwotnie wyłaniają zwycięzcę systemem chorągiewkowym. Obowiązują repasaże.

Szczegóły dla części B

 • Sędziowanie wg przepisów ITKF.
 • Obowiązują repasaże.

 Wymagane są do wolnej walki:

 • rękawiczki ITKF
 • ochraniacze na pięści dla roczników  2000, 1999.
 • ochraniacze na zęby dla wszystkich grup wiekowych.
 • stosownie do płci ochraniacze na krocze lub na piersi, dla wszystkich grup wiekowych. 

Wymagane dokumenty dla wszystkich zawodników biorących udział w turnieju

 • Pisemna zgoda rodziców osób niepełnoletnich na start w tych zawodach
 • aktualne badania lekarskie.
 • stopień potwierdzony w budopasie.
 • ubezpieczenie od NNW.

ZGŁOSZENIA

 • Prosimy o przysłanie zgłoszeń do dnia 15 lutego 2014 – I termin,  do 19 lutego 2014 w II terminie.
 • Muszą zawierać: imię i nazwisko, rocznik, aktualnie posiadany stopień.

Informacje organizacyjne:

 • Opłaty startowe w biurze zawodów w godz. 7.30 – 8.30   w siedzibie Klubu Karate 44 (w tym samym budynku ) w dniu zawodów tj.  22 lutego 2014 r.

UWAGA: 09 lutego 2014 r. o godz. 10.00 odbędzie się kurs sędziowski pod patronatem PZKT dopuszczający do sędziowania w Lidze Okręgowej. Szczegółowe informacje o kursie rozesłane zostaną w oddzielnym komunikacie przez OZKTWŁ.

Dla najlepszych przewidziane są nagrody.