PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA KK44 – KRS 0000224989

Lato z Klubem Karate „44”

Obozy są tylko dla członków stowarzyszenia – Klubu Karate „44”.
Wstąpienie do stowarzyszenia wiąże się z wypełnieniem deklaracji, uiszczeniem składki wpisowej 120 zł i comiesięcznej opłaty członkowskiej wysokości 180 zł