PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA KK44 – KRS 0000224989

Klauzula informacyjna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest KLUB KARATE 44 z siedzibą w Łodzi 94-054 ul. Kusocińskiego 100.
 2. Przedstawicielem administratora jest prezes Zbigniew Lipczyk,kontakt biuro@klubkarate44.pl
 3. Inspektorem ochrony danych w Klubie Karate „44” jest Pani Karolina Pawłowska, kontakt biuro@klubkarate44.pl
 4. Klub Karate „44” przetwarza dane osobowe w celach działalności statutowej związanych
  z przynależnością do KK „44”  na podstawie udzielonej zgody.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przynależności do KK „44” i przez okres 3 lat po wystąpieniu z klubu.
 6. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane mogą być przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu NNW.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w KK „44”. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia oznacza rezygnację z ubiegania się o członkostwo w KK „44” bądź  z wystąpieniem z KK „44”.
 8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w ust. 4 powyżej jest niezbędne np. związek sportowy, lekarz sportowy, biuro rachunkowe.
 9. Posiada Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych/ dziecka danych osobowych , prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 10. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących/ dotyczących Państwa dziecka* narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane udostępnione przez Państwa nie będą przekazywane do państw trzecich.
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,