PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA KK44 – KRS 0000224989

Okręgowa Liga Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego

Okręgowa Liga Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego, Zgierz 17.11.2012 r.

Miejsce: Zgierz, hala MOSiR ul. Wschodnia 2

Regulamin

Seniorzy i Juniorzy 16 lat i starsi (ur. 1996 r. i starsi) 6-4 kyu

Kata: Heian 1-5 dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami

Seniorzy i Juniorzy 16 lat i starsi (ur. 1996 r. i starsi) do 7 kyu

Kata: Heian 1-2, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami

Juniorzy 16-17-18 lat (ur. 1996, 95, 94 r.) od 3 kyu

Kata: z listy ITKF, ocena systemem punktowym, przepisy ITKF bez repasaży

Kumite: kobiety – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy ITKF z repasażami, mężczyźni – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy ITKF z repasażami

Seniorzy 19 lat i starsi (ur. 1993 r. i starsi) od 3 kyu

Kata :              z listy ITKF, ocena systemem punktowym, przepisy ITKF bez repasaży

Kumite :          kobiety – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy ITKF z repasażami

mężczyźni – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy ITKF z repasażami

Juniorzy Młodsi 13-14-15 lat (ur. 1999, 98, 97 r.) od 6 kyu

Kata: Eliminacje – Heian 1-5 dostosowane do stopnia, finał (4 osoby) kata do wyboru Bassai Dai, Ji-On, Kan-Ku Dai, En-Pi ocena systemem punktowym bez repasaży

Kumite: kobiety – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy ITKF z repasażami, mężczyźni – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy ITKF z repasażami

Juniorzy Młodsi 13-14-15 lat (ur. 1999, 98, 97 r.) do 7 kyu

Kata: Heian 1-2, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami

Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2003 r. i młodsi) 9-8 kyu

Kata: Eliminacje, finały. Heian 1, ocena systemem chorągiewkowym

Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2003 r. i młodsi) 7-6 kyu

Kata: Eliminacje, finały. Heian 1-3, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym

Młodzicy 10-11-12 lat (ur. 2002, 01, 00 r.) 9-8 kyu

Kata: Eliminacje, finały. Heian 1, ocena systemem chorągiewkowym

Młodzicy 10-11-12 lat (ur. 2002, 01, 00 r.) 7-6 kyu

Kata: Eliminacje, finały. Heian 1-3, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym

Młodzicy 10-11-12 lat (ur. 2002, 01, 00 r.) 5-1 kyu

Kata: Eliminacje, finały. Heian 1-5, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym

W grupach młodzików rozegrane zostaną repasaże.

Konkurencje zostaną rozegrane jeżeli zgłoszą się co najmniej dwie osoby. Jednak punkty do klasyfikacji klubowej  naliczane będą gdy w turnieju w danej grupie wystartują co najmniej cztery osoby zgłoszone w wyznaczonym czasie. Jeżeli w grupie zgłoszone będą cztery osoby i ktoś nie wystartuje to konkurencja będzie rozegrana, ale nie nalicza się punktów (nie będzie można zgłaszać osób na miejscu tylko po to, żeby zrobić frekwencje).

Zgłoszenia zawodników u swoich instruktorów  lub bezpośrednio w klubie najpóźniej do 9 listopada.

UWAGA: Na salę gimnastyczną wpuszczone będą tylko osoby uprawnione (zawodnicy, sędziowie, trenerzy lub opiekunowie grup – 2 osoby z klubu). Osoby te powinny być ubrane w strój do zawodów karate („kimono”) lub dres klubowy oraz posiadać obuwie sportowe lub klapki.

Proszę zwrócić uwagę na wyznaczenie opiekunów dla zawodników (szczególnie dla młodszych i początkujących). Rola opiekuna polega na sprawdzeniu czy zawodnicy są umieszczeni na listach i na przypilnowaniu, aby zawodnik był gotowy do startu o wyznaczonej porze.

 WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW I KLUBÓW:

 

 1. Odpowiedni wiek wg wymieniowych roczników
 2. Aktualne badania lekarskie uprawniające do startu w zawodach karate
 3. Ubezpieczenie NNW
 4. Posiadanie pisemnej zgody prawnego opiekuna na start w zawodach karate osób niepełnoletnich.

 

Opłata startowa :

 • Jeżeli zgłoszenie dotrze do dnia 12.11.2012 r. – 30 zł. od zawodnika
 • Jeżeli zgłoszenie dotrze do dnia 15.11.2012 r. – 40 zł. od zawodnika
 • Wycofanie zgłoszonego zawodnika bez względu na termin wycofania – 10 zł. opłata manipulacyjna.

 

Program:

 • 8.00-8.30; przyjazd ekip, uiszczenie opłaty startowej, okazanie badań lekarskich
 • 9.00-12.30; juniorzy i seniorzy od 3 kyu
 • 12.30-14.30; juniorzy młodsi od 6 kyu
 • 14.30-15.30; przerwa obiadowa
 • 15.30-16.30; młodzicy 9 lat i młodsi
 • 16.30-17.30; młodzicy 10-11-12 lat
 • 17.30-18.30; juniorzy młodsi do 7 kyu, juniorzy i seniorzy 6-4 kyu, juniorzy i seniorzy do 7 kyu

Starty dla poszczególnych grup rozpoczną się nie wcześniej niż w wyznaczonym czasie jednak mogą rozpocząć się i zakończyć nieco później, uzależnione jest to od liczby zgłoszonych zawodników.