PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA KK44 – KRS 0000224989

Okręgowa Liga Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego

Zapisy na OKLTWŁ w Klubie do 18.10.2013 (piątek).

Regulamin OLKTWŁ Zgierz 26.10.2013 r.

Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2004 r. i młodsi) 9-8 kyu

Kata: Eliminacje, finały. Heian 1, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami

Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2004 r. i młodsi) 7-6 kyu

Kata :                          Eliminacje, finały. Heian 1-3, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami

Młodzicy 10-11 (ur. 2003, 2002 r.) 9-8 kyu

Kata :                          Eliminacje, finały. Heian 1, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami

Młodzicy 10-11 (ur. 2003, 2002 r.) 7-6 kyu

Kata :                          Eliminacje, finały. Heian 1-3, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami

Młodzicy 12-13 lat (ur. 2001, 2000r.) 9-8 kyu

Kata :                          Eliminacje, finały. Heian 1, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami

Młodzicy 12-13 lat (ur. 2001, 2000r.) 7-6 kyu

Kata :                          Eliminacje, finały. Heian 1-3, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami

Młodzicy 13 lat i młodsi (ur. 2000r. i młodsi) 5-1 kyu

Kata :                          Eliminacje, finały. Heian 1-5, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami

 

Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 1999, 1998 r.) od 6 kyu

Kata :                          Eliminacje – Heian 1-5 dostosowane do stopnia, finał (4 osoby) kata do wyboru Bassai Dai, Ji-On, Kan-Ku Dai, En-Pi lub Heian 3-5 ocena systemem punktowym bez repasaży

Kumite :          kobiety – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy ITKF z repasażami

mężczyźni – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy ITKF z repasażami

Juniorzy 16-17 lat (ur. 1997, 1996 r.) od 5 kyu

Kata :              z listy ITKF, ocena systemem punktowym, przepisy ITKF bez repasaży

Kumite :          kobiety – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy ITKF z repasażami

mężczyźni – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy ITKF z repasażami

Młodzieżowcy i Seniorzy 18 lat i starsi (ur. 1995 r. i starsi) od 3 kyu

Kata :              z listy ITKF, ocena systemem punktowym, przepisy ITKF bez repasaży

Kumite :          kobiety – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy ITKF z repasażami

mężczyźni – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy ITKF z repasażami

Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 1999, 1998 r.) 9-7 kyu

Kata :                          Heian 1-2, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami

Juniorzy, Młodzieżowcy i Seniorzy 16 lat i starsi (ur. 1997 r. i starsi) 9-7 kyu

Kata :                          Heian 1-2, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami

Juniorzy, Młodzieżowcy i Seniorzy 16 lat i starsi (ur. 1997 r. i starsi) 6-4 kyu

Kata :              Heian 1-5 dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z                         repasażami

UWAGA: juniorzy ze stopniem 5 i 4 kyu mogą wystartować tylko w jednej konkurencji albo kata z listy ITKF albo H1-5.

Konkurencje zostaną rozegrane jeżeli zgłoszą się co najmniej dwie osoby. Jednak punkty do klasyfikacji klubowej  naliczane będą gdy w turnieju w danej grupie wystartują co najmniej cztery osoby zgłoszone w wyznaczonym czasie. Jeżeli w grupie zgłoszone będą cztery osoby i ktoś nie wystartuje to konkurencja będzie rozegrana, ale nie nalicza się punktów (nie będzie można zgłaszać osób na miejscu tylko po to, żeby zrobić frekwencje).

UWAGA: Na salę gimnastyczną wpuszczone będą tylko osoby uprawnione (zawodnicy, sędziowie, trenerzy lub opiekunowie grup – 2 osoby z klubu). Osoby te powinny być ubrane w strój do zawodów karate („kimono”) lub dres klubowy oraz posiadać obuwie sportowe lub klapki.

Proszę zwrócić uwagę na wyznaczenie opiekunów dla zawodników (szczególnie dla młodszych i początkujących). Rola opiekuna polega na sprawdzeniu czy zawodnicy są umieszczeni na listach i na przypilnowaniu, aby zawodnik był gotowy do startu o wyznaczonej porze.

 

WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW I KLUBÓW

 1. Odpowiedni wiek wg wymieniowych roczników
 2. Aktualne badania lekarskie uprawniające do startu w zawodach karate
 3. Ubezpieczenie NNW
 4. Posiadanie pisemnej zgody prawnego opiekuna na start w zawodach karate osób niepełnoletnich.

 

Program 

 • 9.00-9.30; przyjazd ekip, uiszczenie opłaty startowej, okazanie badań lekarskich

Kata indywidualne

 • 9.00
  Młodzieżowcy i Seniorzy 18 lat i starsi (ur. 1995 r. i starsi) od 3 kyu
  Juniorzy 16-17 lat (ur. 1997, 1996 r.) od 5 kyu
 • 12.30
  Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 1999, 1998 r.) od 6 kyu
  Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 1999, 1998 r.) 9-7 kyu
  Juniorzy, Młodzieżowcy i Seniorzy 16 lat i starsi (ur. 1997 r. i starsi) 9-7 kyu
  Juniorzy, Młodzieżowcy i Seniorzy 16 lat i starsi (ur. 1997 r. i starsi) 6-4 kyu
 • 14.30-15.30    przerwa obiadowa
 • 15.30
  Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2004 r. i młodsi)
 • 17.00
  Młodzicy 10-11 (ur. 2003, 2002 r.)
  Młodzicy 12-13 lat (ur. 2001, 2000r.)

Starty dla poszczególnych grup rozpoczną się nie wcześniej niż w wyznaczonym czasie jednak mogą rozpocząć się i zakończyć nieco później, uzależnione jest to od liczby zgłoszonych zawodników.