PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA KK44 – KRS 0000224989

Program Okręgowej Ligi Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego – 03.03.2012

Program

 • 8.00-8.30: przyjazd ekip, uiszczenie opłaty startowej, okazanie badań lekarskich
 • 9.00-12.00: juniorzy i seniorzy od 3 kyu
 • ok. 12.00: Uroczyste Podsumowanie Okręgowej Ligi Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego 2011
 • 12.15-14.30: młodzicy 9 lat i młodsi, młodzicy 10-11-12 lat
 • 14.30-15.30: przerwa obiadowa
 • 15.30-17.00: juniorzy młodsi od 6 kyu
 • 17.00-18.30: juniorzy młodsi do 7 kyu, juniorzy i seniorzy 6-4 kyu, juniorzy i seniorzy do 7 kyu

 

Starty dla poszczególnych grup rozpoczną się nie wcześniej niż w wyznaczonym czasie jednak mogą rozpocząć się i zakończyć nieco później, uzależnione jest to od liczby zgłoszonych zawodników.

Seniorzy i Juniorzy 16 lat i starsi (ur. 1996 r. i starsi) 6-4 kyu

Kata: Heian 1-5 dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami

Seniorzy i Juniorzy 16 lat i starsi (ur. 1996 r. i starsi) do 7 kyu

Kata: Heian 1-2, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami

Juniorzy 16-17-18 lat (ur. 1996, 95, 94 r.) od 3 kyu

Kata: z listy ITKF, ocena systemem punktowym, przepisy ITKF bez repasaży

 • Kumite: kobiety – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy ITKF z repasażami
 • Mężczyźni – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy ITKF z repasażami

Seniorzy 19 lat i starsi (ur. 1993 r. i starsi) od 3 kyu

Kata: z listy ITKF, ocena systemem punktowym, przepisy ITKF bez repasaży

Kumite:

 • Kobiety – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy ITKF z repasażami
 • Mężczyźni – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy ITKF z repasażami

Juniorzy Młodsi 13-14-15 lat (ur. 1999, 98, 97 r.) od 6 kyu

Kata: Eliminacje – Heian 1-5 dostosowane do stopnia, finał (4 osoby) kata do wyboru Bassai Dai, Ji-On, Kan-Ku Dai, En-Pi ocena systemem punktowym bez repasaży

Kumite:

 • kobiety – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy ITKF z repasażami
 • mężczyźni – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy ITKF z repasażami

Juniorzy Młodsi 13-14-15 lat (ur. 1999, 98, 97 r.) do 7 kyu

Kata: Heian 1-2, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami

Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2003 r. i młodsi) 9-8 kyu

Kata: Eliminacje, finały. Heian 1, ocena systemem chorągiewkowym

Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2003 r. i młodsi) 7-6 kyu

Kata: Eliminacje, finały. Heian 1-3, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym

Młodzicy 10-11-12 lat (ur. 2002, 01, 00 r.) 9-8 kyu

Kata: Eliminacje, finały. Heian 1, ocena systemem chorągiewkowym

Młodzicy 10-11-12 lat (ur. 2002, 01, 00 r.) 7-6 kyu

Kata: Eliminacje, finały. Heian 1-3, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym

Młodzicy 10-11-12 lat (ur. 2002, 01, 00 r.) 5-1 kyu

Kata: Eliminacje, finały. Heian 1-5, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym

W grupach młodzików rozegrane zostaną repasaże.

Konkurencje zostaną rozegrane jeżeli zgłoszą się co najmniej dwie osoby. Jednak punkty do klasyfikacji klubowej  naliczane będą gdy w turnieju w danej grupie wystartują

co najmniej cztery osoby zgłoszone w wyznaczonym czasie. Jeżeli w grupie zgłoszone będą cztery osoby i ktoś nie wystartuje to konkurencja będzie rozegrana, ale nie nalicza się

punktów (nie będzie można zgłaszać osób na miejscu tylko po to, żeby zrobić frekwencje).

Zgłoszenia zawodników do dnia 27 lutego 2012 r. (poniedziałek) w siedzibie klubu

 

UWAGA: Na salę gimnastyczną wpuszczone będą tylko osoby uprawnione (zawodnicy, sędziowie, trenerzy lub opiekunowie grup – 2 osoby z klubu). Osoby te powinny być ubrane w strój do zawodów karate („kimono”) lub dres klubowy oraz posiadać obuwie sportowe lub klapki.

Warunki startów dla zawodników i klubów

 1.  Odpowiedni wiek wg wymieniowych roczników
 2. Aktualne badania lekarskie uprawniające do startu w zawodach karate
 3. Ubezpieczenie NNW
 4. Posiadanie pisemnej zgody prawnego opiekuna na start w zawodach karate osób niepełnoletnich.

 

Opłata startowa : 30 zł

Wycofanie zgłoszonego zawodnika – 10 zł (opłata manipulacyjna).