PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA KK44 – KRS 0000224989

X Mazovia Karate Cup – Informacje

X Mazovia Karate Cup – Puchar Polski w Kumite Drużynowym 

Data: 10 Listopad 2012 (sobota), rozpoczęcie – godzina 10.30

Miejsce: Pruszków, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, ul. Gomulińskiego 4

Organizatorzy: Karate Klub Pruszków, Polski Związek Karate Tradycyjnego, Mazowiecki Związek Karate Tradycyjnego,

Konkurencje: kumite drużynowe

Kategorie wiekowe:

 • Grupa A – JUNIORZY MŁODSI (roczniki 1999-1997)
 • Grupa B – JUNIORZY (rocznik 1996-1994)
 • Grupa C – SENIORZY ( 1993 i starsi)

UWAGA: W Grupie C (seniorskiej) skład drużyny może być uzupełniony pełnoletnim zawodnikiem rocznika 1994.

 

Warunki startu dla zawodników

 1. Odpowiedni wiek
 2. Odpowiedni stopień zarejestrowany w PZKT (w grupie seniorów –  minimum 3 kyu; w grupie juniorów – min. 5 kyu; w grupie juniorów młodszych – min. 6 kyu)
 3. Licencja PZKT
 4. Indywidualna licencja członkowska PZKT
 5. W przypadku juniorów i juniorów młodszych – roczniki 1999-1994: pisemna zgoda rodziców lub przedstawicieli ustawowych na start w zawodach
 6. Aktualne badania lekarskie z poradni sportowo lekarskiej
 7. Ubezpieczenie NNW
 8. Ze względów bezpieczeństwa ochraniacze na zęby i krocze oraz rękawiczki „ITKF KUMITE GLOVES”. W grupach A i B ochraniacze obowiązkowe!

Regulamin zawodów

W eliminacjach drużyny podzielone są na grupy (liczba grup w zależności od ilości zgłoszeń), w których walczą systemem „każdy z każdym”. Skład grup ustala się w drodze losowania. Z grupy wychodzą dwie najlepsze drużyny. Za najlepsze drużyny uważa się te, które zdobyły we wszystkich walkach eliminacyjnych największą liczbę punktów (suma małych punktów ze wszystkich pojedynków). W fazie finałowej drużyny walczą systemem pucharowym z repesażami. Rozstawienie drużyn w fazie finałowej  ustala się w drodze losowania. Walka w fazie grupowej oraz w fazie finałowej  trwa 1,5 minuty czasu efektywnego.

Sędziowanie wg przepisów ITKF.

Nagrody: dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe.