PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA KK44 – KRS 0000224989

Zasady wyliczania i płacenia składek

Od  01 lipca 2016 zgodnie z podjętą uchwałą  zarządu Stowarzyszenia Klubu Karate „44” zmienione zostały zasady i wielkość płacenia składek członkowskich stowarzyszenia.

Część ogólna

 1. Klub działa w ciągu całego roku kalendarzowego. Początkiem roku w klubie jest dzień 01 września – tak jak rok szkolny.
 2. W okresie wakacji, ferii i przerw świątecznych liczba zajęć dostosowana będzie do liczby chętnych uczestniczenia w zajęciach.

Zasady płacenia składek

 1. Roczna składka członkowska zwana „kartą klubową” obejmuje okres od 01 września do 31 sierpnia:
  • Wpisowa = 80 zł (dla osób, które wypełniły deklarację klubową  i wstąpiły do stowarzyszenia po raz pierwszy, lub były już w stowarzyszeniu, ale zostały
   z niego wykreślone np. z powodu niepłacenia rocznej składki członkowskiej
   w okresie powyżej 3 miesięcy – patrz Statut Klubu Karate „44”. Niezależnie od daty wstąpienia do stowarzyszenia, składka ta kończy swoja ważność z dniem 31 sierpnia i z dniem 01 września wymaga opłacenia składki rocznej – kontynuacji.
  • Kontynuacja = 20 zł – dla osób, które już wpłaciły pierwszorazową roczną składkę członkowską i kontynuują jej opłacanie.
 2. Miesięczna składka członkowska ( dotyczy osób uczęszczających na zajęcia karate).  Liczba zajęć w ciągu miesiąca waha się od 5 zajęć do 10 zajęć, w zależności od miesiąca i dni świątecznych. Miesięczna składka członkowska jest to stała kwota, wyliczona na podstawie średniej liczby zajęć w poszczególnych miesiącach w ciągu roku dla jednej grupy. Składkę uiszczamy do 10 tego każdego miesiąca kalendarzowego:
  • na konto (KLUB KARATE „44” 94-054 Łódź ul. Kusocińskiego 100, numer 35 1140 2017 0000 4402 0374 9942 , tytuł wpłaty: imię nazwisko członka klubu, miejsce treningów, imię nazwisko instruktora)
  • w kasie Klubu (KLUB KARATE „44” 94-054 Łódź ul. Kusocińskiego 100) w godzinach pracy klubu. *
 3. Zajęcia w Dojo ( Łódź Kusocińskiego 100) = 120 zł/miesięcznie
 4. Zajęcia satelitarne w szkołach i innych miejscach = 100 zł/miesięcznie
 5. Miesięczna składka członkowska rodzinna – dotyczy dzieci (rodzeństwa), dorośli płacą normalną stawkę.
  Zasada:
  – pierwsze dziecko z rodzeństwa 100 % składki
  – drugie dziecko z rodzeństwa 75 % składki
  – trzecie dziecko z rodzeństwa 50 % składki
  – czwarte dziecko i każde następne 25% składki
 6. Miesięczna składka członkowska w przypadku 4 lub mniejszej liczby zajęć w miesiącu wynosi 50% normalnej składki miesięcznej.
 7. Pojedynczy trening wynosi w
  • Dojo = 40 zł (nie podlega zniżkom rodzinnym)
  • Grupach satelitarnych 30 zł (nie podlega zniżkom rodzinnym)
 8. W przypadku nieobecności ciągłej trwającej min. 4 kolejne treningi w danym miesiącu wynikającym z:
  • choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim,
  • nieobecności planowanej np. wyjazd na ferie, na „zielona szkołę” zgłoszonej w Klubie lub u trenera przed planowaną przerwą, ćwiczący wnosi opłatę w wysokości 50% miesięcznej składki.
 9. W przypadku nieobecności na zajęciach spowodowanych chorobą krótszych niż ½ miesiąca, lub chodzenia na zajęcia „w kratkę”, ćwiczący wnosi pełną opłatę miesięczną, lub opłatę jak za każdy pojedynczy trening.
 10. Nieuczęszczanie na zajęcia przez okres pełnego miesiąca skutkuje opłatą tzw. „postojową” wynosząca 10 zł/ za każdy pełny miesiąc.

*Nie zezwala się na wpłacanie składek członkowskich przez osoby pośrednie, np. u instruktora, lub inne osoby trzecie. Zalecamy wpłacanie na konto klubu, a by uniknąć wszelkich nieporozumień.